pidavajam

Projektēšanas pakalpojumi

SIA Latgalija projektu grupa izpilda projektēšanas darbus rūpnieciskiem un tirdzniecības objektiem, izstrādā individuālo māju projektus. Kvalificēti projektētāji ir spējīgi izstrādāt visas nepieciešamas projektu daļas - arhitektūra, būvkonstrukcijas, apkure un ventilācija, ūdensapgāde un kanalizācija, elektriskie tikli un t.t.. Mūsu izstrādātie un realizētie projekti ir dzīvojamas mājas Rēzeknē, autoserviss Valters & Ko, sporta zāle Dekšāros, DUS Lukoil R Viļānos, bērnudārza Rūķītis siltināšana Ludzā un citi objekti. Cena par pilna tehniska projekta izstrādi svārstās no 5 līdz 7 % no objekta tāmes vērtības.


SERTIFIKĀTI
> BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

> KOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

>ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS