projekti


DUS Lukoil,Rēzekne

DUS Lukoil,Rēzekne, Daugavpils ielā 7
Būvdarbu izpildes laiks: 1999.gads
Būvdarbu apjomi:102352 lati
Pasūtītājs: "Lukoil Baltija"


SERTIFIKĀTI
> BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

> KOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

>ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS