projekti


Katoļu vidusskola,Rēzekne

Katoļu pamatskolas ēkas piebūve Rēzekne,Latgales ielā 82(3 posmi)
Būvdarbu izpildes laiks: 2005.gada novembris- 2008.gada jūlijs
Būvdarbu apjomi:507144 lati
Pasūtītājs: Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze


SERTIFIKĀTI
> BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

> KOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

>ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS