projekti


Gaigalavas pamatskola,Rēzeknes rajons

Gaigalavas pamatskolas rekonstrukcija, Gaigalava, Rēzeknes rajons
Būvdarbu izpildes laiks: 2006.gada augusts-decembris
Būvdarbu apjomi:95481 lati
Pasūtītājs: Gaigalavas pagasta padome


SERTIFIKĀTI
> BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

> KOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

>ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS