projekti


Ātrās palīdzības stacijas rekonstrukcija,Rēzekne

Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas rekonstrukcija Rēzeknē, Raiņa ielā 8
Būvdarbu izpildes laiks: 2007.gada maijs- septembris
Būvdarbu apjomi:142251 lati
Pasūtītājs:SIA"Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijaS"


SERTIFIKĀTI
> BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

> KOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

>ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS